ΑΙΓΙΟ

 

αιγιο.png

 • αιγιο_1
 • αιγιο_2
 • αιγιο_3
 • αιγιο_4
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ / ΤΕΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
 • ΔΙΑΜΟΝΗ
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
 • ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην πόλη του Αιγίου, εδρεύουν δύο τμήματα τού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας. Τα τμήματα αυτά είναι:

 

α.Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2003 και έχει ως έδρα το Αίγιο ενώ τόσο οι χώροι διδασκαλίας όσο και η στέγαση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του βρίσκονται στο Αίγιο.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας (στα αγγλικά Department of Physical Therapy) προσφέρει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας.

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας σε Πανεπιστημιακό επίπεδο (240 ECTS). Οι πτυχιούχοι αποκτούν τις επιστημονικές και κλινικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε μετά από ιατρική διάγνωση να αξιολογούν, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να εφαρμόζουν Φυσικοθεραπευτικές μεθόδους, τεχνικές, προγράμματα, για την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων παθήσεων, καθώς και τραυματικών βλαβών στο μυοσκελετικό, νευρικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Το δε προγράμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις διεθνείς τάσεις της επιστήμης και δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των υποδομών της στις αίθουσες διδασκαλίας.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, μαζί με τα Τμήματα Λογοθεραπείας και Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με κατευθύνσεις αντίστοιχες των τριών ειδικοτήτων. Αντικείμενο του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών υγείας, ώστε αυτοί να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην αποκατάσταση των ασθενών. Στο αντικείμενο αυτό θα εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στην αποκατάσταση ασθενών, καθώς και η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης. Η έμφαση θα δίδεται στην πρόληψη, βελτίωση ως και πλήρη αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών και των επακόλουθων διαταραχών στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το Τμήμα είναι στελεχωμένο από 5 μόνιμους εκπαιδευτικούς και 8 Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους για την κάλυψη των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Στο Τμήμα λειτουργούν 2 θεσμοθετημένα εργαστήρια: το Εργαστήριο Ανθρώπινης Αξιολόγησης και Αποκατάστασης (ΦΕΚ 660 / τ.Β’ /21-04-2015) και το Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης (ΦΕΚ 466/ τ. Β’/ 24-02-2016).

Από τα βασικά πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι η πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία του προσωπικού του, η συμμετοχή του σε εγχώριες και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές, ο μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά με υψηλούς συντελεστές απήχησης (impact factor) και ο μεγάλος αριθμός ετερo-αναφορών (citation index), η τακτική οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και με προσανατολισμό στην ενημέρωση της κοινωνίας για θέματα αποκατάστασης παθήσεων και οι Διεθνείς συνεργασίες με χαρακτηριστική την εκπόνηση Διδακτορκών διατριβών στο Τμήμα από Ινδούς υποψηφιους διδάκτορες.

Ιστοσελίδα τμήματος: http://physio.teiwest.gr

Τηλ. Γραμματείας: 26910 61150

 

β.Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας

Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας ιδρύθηκε το 2006 με το Προεδρικό Διάταγμα 226/ΦΕΚ/19-10-2006 και το πρόγραμμα Σπουδών εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 22/7-6-2007 απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Πατρών.

Βασική προτεραιότητα του Τμήματος είναι η επιδίωξη υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μέσω συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης των εργαστηρίων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και της παραγωγής έργου σε επιλεγμένα επιστημονικά αντικείμενα του τομέα της Οπτομετρίας, της Οπτικής και της Υγείας γενικότερα, έτσι ώστε το Τμήμα να αναδειχθεί στα πρωτοπόρα από πλευράς ποιότητας πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά ως προς την ερευνητική, εκπαιδευτική και κοινωνική δράση. 

Αναλυτικότερα το τμήμα στοχεύει στο να παρέχει στους σπουδαστές:

 • μια ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση της ανατομίας και φυσιολογίας του οπτικού συστήματος,
 • μια λεπτομερή γνώση διάγνωσης και αντιμετώπισης ανωμαλιών του οπτικού συστήματος,
 • την ικανότητα να αντιμετωπίζουν κάθε είδους ασθενή και να εκτελούν τη συνταγή του επακριβώς,
 • μια ευρεία γνώση των σύγχρονων οπτικών οργάνων,
 • μια ευρεία γνώση των νομικών, ηθικών και εμπορικών περιορισμών της Οπτομετρίας,
 • την κατανόηση ότι η Οπτική - Οπτομετρία ανήκει στις σχολές επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας και έτσι πρέπει να λειτουργεί ως επάγγελμα προώθησης υγείας, σύμφωνα πάντα με το εθνικό πλαίσιο προώθησης υγείας.

Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων στην επιστήμη και τεχνολογία της Οπτικής και Οπτομετρίας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. 
Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρότυπα, ο Οπτικός-Οπτομέτρης είναι εκείνος ο επαγγελματίας υγείας ο οποίος έχει ως σκοπό:

 1. την πρωτοβάθμια εξέταση, διάγνωση και καταγραφή προβλημάτων της όρασης, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, με έλεγχο:
  • της διόφθαλμης όρασης,
  • της όρασης σε άτομα όλων των ηλικιών (παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες),
  • της όρασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
  • της όρασης σε άτομα με προβλήματα χαμηλής όρασης,
  • της έγχρωμης και τρισδιάστατης όρασης,
  • της όρασης στον εργασιακό χώρο,
  • της όρασης σε ειδικές ομάδες, π.χ. αθλητές
 2. την αποκατάσταση της όρασης, με τη χορήγηση:
  • γυαλιών οράσεως
  • φακών επαφής
  • βοηθημάτων χαμηλής όρασης
  • ορθοοπτικών ασκήσεων ή ασκήσεων οπτικής εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε άλλο μέσο μη επεμβατικό και μη φαρμακευτικό
 3. τη διαπίστωση ύπαρξης οργανικής ή συστημικής πάθησης ή δυσλειτουργίας, είτε στον οφθαλμό είτε στο οπτικό σύστημα, και την άμεση παραπομπή ασθενών σε οφθαλμίατρο/οφθαλμολογική κλινική ή κατά περίπτωση ενδεικνυόμενου ιατρού σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης.

Ιστοσελίδα: http://optiki.teiwest.gr/

Τηλ. Γραμματείας: 26910 62850

Το Αίγιο είναι μια πόλη με παραπάνω από 25.000 κατοίκους.

Δεν υπάρχει οργανωμένος σύλλογος με συγκεκριμένες δραστηριότητες και ομίλους στην πόλη. Ωστόσο, προσφέρεται στους φοιτητές μια σειρά υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και περίθαλψη στους φοιτητές και στο προσωπικό του ιδρύματος. Το Κέντρο Ψυχολογικής, Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φοιτητών παρέχει στήριξη στους φοιτητές σε θέματα άγχους εξετάσεων, προσαρμογής στο καινούριο περιβάλλον, αναβλητικότητα σπουδών, δυσχέρεια διαπροσωπικών σχέσεων, εξαρτήσεων και αρνητικών συναισθημάτων. Επιπλέον, η Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Αιγίου που υπάγεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη που εδρεύει στην Πάτρα περιλαμβάνει αίθουσα μελέτης, επεξεργασίας υλικού, φωτοτυπικού μηχανήματος για τους χρήστες, καθώς και σημαντικό αριθμό βάσεων δεδομένων και οπτικοακουστικό υλικό.

Αν και υπάρχει φοιτητικό εστιατόριο, η πόλη δε διαθέτει φοιτητική εστία.

Το Αίγιο δεν διαθέτει φοιτητική εστία. Οι περιοχές που ζουν οι φοιτητές στην πόλη είναι κυρίως το κέντρο και η παραλιακή οδός. Οι κεντρικοί δρόμοι Μητροπόλεως, Κλεομένους Οικονόμου, Σωτηρίου Λόντου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ρήγα Φεραίου, Μελετοπούλου είναι εμπορικοί δρόμοι, με αρκετές πολυκατοικίες που προσφέρουν γκαρσονιέρες και δυάρια στους φοιτητές. Ένας δεύτερος άξονας είναι η παραλιακή οδός της Ζωοδόχου Πηγής που περνά μπροστά από την Παναγία την Τρυπητή αλλά και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η παραλιακή αυτή οδός, αν και προσφέρει πλούσια διασκέδαση κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, διαθέτει παλιά σπίτια, πολλά από τα οποία επισκευάστηκαν μετά από το σεισμό του 1995.

(Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.aigiorama.gr)

Το κόστος διαβίωσης στο Αίγιο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τους διαθέσιμους πόρους τού κάθε ατόμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά κόστη.

Τιμή Ενοικίασης Διαμερίσματος κατά μέσο όρο:

Διαμέρισμα με 1 Δωμάτιο στο κέντρο της πόλης – 230€ /μήνα

Διαμέρισμα με 1 Δωμάτιο έξω από το κέντρο – 150€ /μήνα

Διαμέρισμα με 3 Δωμάτια στο κέντρο της πόλης -350€ /μήνα

Ένα επιπλωμένο διαμέρισμα προσφέρεται από 200€ έως 450€ μηνιαίως.

Κόστος Σίτισης:

Οι τιμές τόσο στο φαγητό, όσο και στον καφέ και τα ποτά, ποικίλουν. Ένας φοιτητής μπορεί να γευματίσει με 6-10 ευρώ και να πιεί έναν καφέ με 2,50 ευρώ.

Αναφορικά με τη μετακίνηση, ο φοιτητής μπορεί να κινηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή που βρίσκεται γύρω από το Αίγιο με το αστικό ΚΤΕΛ.

Στο κέντρο του Αιγίου σημείο συνάντησης αποτελούν οι καφετέριες και τα μπαρ στην οδό Μητροπόλεως, καθώς και στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων όπου η θέα είναι φανταστική. Στην παραλία του Αιγίου, οι παλιές αποθήκες έχουν μετατραπεί σε καφετέριες και κλαμπ για κάθε εποχή, δίνοντας έτσι ξανά ζωή στο λιμάνι.

Το καλοκαίρι, η νυχτερινή ζωή μεταφέρεται και στα γύρω χωριά και τις παραλίες, όπως ο Λόγγος, η Άκολη, τα Νικολέικα, ο Ελαιώνας και το Διακοπτό όπου τα "beach bars", τα κλαμπ και οι καφετέριες έχουν τον πρώτο λόγο στις προτιμήσεις της νεολαίας.

Η παραδοσιακή κουζίνα είναι βασισμένη στο ντόπιο κρέας, το φρέσκο ψάρι, τα χειροποίητα ζυμαρικά, το παρθένο ελαιόλαδο, το τυρί φέτα και το εξαιρετικής ποιότητας κρασί. Στην πόλη του Αιγίου, έχει κανείς την ευκαιρία να επισκεφτεί την πλατεία Αγίας Λαύρας, γνωστή για τα σουβλατζίδικα.

Στις παραδοσιακές ταβέρνες, σερβίρεται ζυμωτό ψωμί, φτιαγμένο από ντόπιο σιτάρι και ψημένο συχνά σε ξυλόφουρνους, αλλά και γεύσεις απλές και νόστιμες, όπως τα αβγά καγιανά που φτιάχνονται με ντόπια ντομάτα εξαιρετικό ελαιόλαδο της περιοχής και συνοδεύεται από την περίφημη φέτα Καλαβρύτων. Από τις γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής δεν λείπουν τα γλυκά ταψιού, κουταλιού, η περίφημη σταφίδα και η ροδοζάχαρη Αιγίου.

Το Αίγιο συνδέεται οδικώς με την Αθήνα με το ΚΤΕΛ Αχαΐας με τακτικά δρομολόγια (Αθήνας – Πάτρας που κάνουν στάση και στο Αίγιο). Ακτοπλοϊκώς, η γραμμή Αίγιο – Άγιος Σπυρίδωνας Φωκίδας έχει διακοπεί, ενώ η σιδηροδρομική γραμμή δε λειτουργεί τα τελευταία χρόνια λόγω εκσυγχρονισμού των γραμμών του ΟΣΕ.

Στην πόλη τού Αιγίου, το Αστικό ΚΤΕΛ  εξυπηρετεί τόσο το κέντρο όσο και τα γειτονικά χωριά με τις γραμμές: Αίγιο – Καμάρες, Αίγιο – Ελαιών, Αίγιο – Βαλιμίτικα, Αίγιο – Ζήρια και αντίστροφα. Η πόλη επίσης εξυπηρετείται από υπηρεσίες ραδιοταξί.

Το Αίγιο είναι μια πόλη που χρονολογείται περίπου στα 4.000 χρόνια.

Το παλιό τμήμα της πόλης και η παραλία από τον σιδηροδρομικό σταθμό έως την εκκλησία της Παναγίας της Τρυπητής, όπου διακρίνονται οι παλιές σταφιδαποθήκες, αλλά και το παλιό εργοστάσιο χαρτοποιίας παρέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής από την αρχή του προηγούμενου αιώνα.

Η πόλη διαθέτει Αρχαιολογικό Μουσείο με έργα μεγάλης αξίας. Το κτίριο είναι νεοκλασικό του 19ού αιώνα σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ε.Τσίλλερ.

Από τους αρχαιολογικούς χώρους  που ξεχωρίζουν είναι τα Αρχαία Αιγείρα, τα οποία είναι  στα όρια των Νομών Αχαΐας και Κορινθίας, πλησίον του χωριού Αιγές της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας. Εκεί βρίσκεται η ακρόπολη της μυκηναϊκής πόλης, που λεγόταν Υπερησία ή Υπερησίη, οι κάτοικοι της οποίας έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο.

Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο. Τάφοι της Μυκηναϊκής Περιόδου σώζωνται και βρίσκονται στη θέση Καλλιθέα, πάνω από το Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Πλησίον του χωριού Μαμουσιά της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού, στη δεξιά όχθη του ποταμού Κερυνίτη, βρίσκεται η Αρχαία Κερύνεια, που για μερικούς ερευνητές, υπήρξε η ακρόπολη της ιωνικής πόλης Ελίκη. Εκτός από τα τείχη της πόλης, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει και το ελληνιστικό ηρώο, του οποίου η ανασκαφή ολοκληρώθηκε σχετικά πρόσφατα.

Η Αρχαία Ελίκη καταστράφηκε στη διάρκεια ενός τρομακτικού σεισμού στη διάρκεια του 373 π.Χ. και βυθίστηκε στη θάλασσα. Οι θρύλοι γύρω από τα απομεινάρια της αρχαίας Ελίκης θα σας μαγέψουν.

Πηγή

 

Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο είναι τα Ανθεστήρια, τα οποία αναβιώνουν μετά από πολλά χρόνια κι αποτελούν έναν ύμνο στη φύση που κάθε Μάη δίνει υπέροχα χρώματα και μυρωδιές. Το Αίγιο πανηγυρίζει της Ζωοδόχου Πηγής την Παναγία την Τρυπητή με μια σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο, στο διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου, το χωριό Ερινεός διοργανώνει εκδηλώσεις με την ονομασία Ρυπικά. Συμμετέχουν πολλά χορευτικά συγκροτήματα και λαμβάνουν χώρα θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες. Η γιορτή κρασιού διοργανώνεται κάθε χρόνο στους Αμπελόκηπους Αιγίου το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Τα πολιτιστικά κένρα του Αιγίου είναι ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου, η Χορωδία Αιγίου, η Ιόνιος Βιβλιοθήκη Αιγίου και η Φιλαρμονική Αιγίου «Ευτέρπη».

Πηγή

Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Νοσοκομείο Αιγίου 
Δήμος Αιγιάλειας

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Νοσοκομείο Αιγίου: 26910 22222
Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου: 26910 68724
Αστικό Κτελ Αιγίου: 26910 28787
Υπεραστικό Κτελ Αιγίου:26910 22424
Ταξί Αιγίου: 26910 68086
Δήμος Αιγιάλειας: 26910 22200
 

 

Photos by Freepik