ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

αλεξανδρουπολη1.png

 • alexandroupoli_1
 • alexandroupoli_2
 • alexandroupoli_3
 • alexandroupoli_4
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ
 • ΔΙΑΜΟΝΗ
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
 • ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
 • ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Σχολές και τα Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης παρουσιάζονται κατωτέρω:

Επιστημών Αγωγής - Σχολή

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής βρίσκεται στην Νέα Χηλή, 2 χιλ. δυτικά της Αλεξανδρούπολης και είναι μία από τις πέντε Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1998 και στην Σχολή εντάσσονται τα Τμήματα: 
  •   Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση 
  •   Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Τηλ: 25510 30013 
Fax: 25510 30038 
email: secr at edu.duth.gr 
Διεύθυνση: Νέα Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Σχολής www.edu.duth.gr

 

 

Επιστημών Υγείας - Σχολή

Η Σχολή Επιστημών Υγείας βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Αλεξανδρούπολης, στο χώρο όπου βρίσκεται και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας εντάσσονται τα Τμήματα: 
  •   Τμήμα Ιατρικής 
  •   Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής

 

 

Σίτιση 

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν εστιατόρια, στα οποία μπορούν να σιτίζονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου που πληρούν τα κριτήρια. Το κόστος σίτισης στη Λέσχη (για όσους δε δικαιούνται δωρεάν σίτιση) είναι 2,25 ευρώ κάθε μέρα (για 3 γεύματα: πρωί, μεσημέρι και βράδυ). Η Λέσχη είναι ανοιχτή  7.30 π.μ. – 9.00 π.μ. για πρωινό, 12.00 π.μ – 15.00 μ.μ. για μεσημεριανό  και 18.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ. για βραδινό. 

Στέγαση

Στις Φοιτητικές Εστίες που λειτουργούν και στις τέσσερεις πόλεις που εδρεύει το ΔΠΘ μπορούν να διαμένουν φοιτητές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Υγειονομική περίθαλψη

Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ (ν +2). Μετά από την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στον φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης, το οποίο ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραμματεία. Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Σε όλα τα μέλη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης παρέχονται μία σειρά από Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ως στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τους. 

Aναλυτικές πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ανταλλαγή Φοιτητών

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 και αποτελείται από τη συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig κ.ά.) στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν με υποτροφία είτε μέρος των σπουδών τους (Erasmus+ Studies) σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, χωρίς να πληρώσουν δίδακτρα, είτε της πρακτικής άσκησής τους (Erasmus+ Traineeship) σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική εξέλιξή τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: mbg.duth.gr

ERASMUS+ για πρακτική άσκηση

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς και η γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αντίθεση με τη δράση που αφορά στη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά αντίθετα οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει. Επίσης, οι υπότροφοι οφείλουν να φροντίσουν οι ίδιοι για τις ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται για την παραμονή και εργασία τους στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο erasmus.duth.gr του Δ.Π.Θ. 

Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 12 μηνών. Η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους στο Δ.Π.Θ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Traineeships, το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) παρέχει κάθε χρόνο σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες), αλλά και σε προσφάτως αποφοίτους (με την προϋπόθεση ότι η περίοδος της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους και η επιλογή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησης τους, δηλ. πριν την αποφοίτησή τους), τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προσδιορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του προγράμματος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. (http://erasmus.duth.gr), στην ιστοσελίδα του ΤΜΒΓ (mbg.duth.gr) και τον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Η περίοδος πρακτικής άσκησης λήγει στο τέλος Αυγούστου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Βιβλιοθήκες

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας και της εκπαίδευσης, λειτουργεί στο Δ.Π.Θ. ως ενιαία, αποκεντρωμένη και αυτοτελής Μονάδα Κεντρική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει ως έδρα την Κομοτηνή. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς του Πανεπιστημίου στις τέσσερις πόλεις της Θράκης (Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), έχει αναπτύξει, διοικητικά, εννέα Βιβλιοθήκες Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολών και Μονάδες Βιβλιοθηκών σε επίπεδο Τμημάτων. 

Aναλυτικές πληροφορίες για τις Βιβλιοθήκες

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης λειτουργεί τακτικά ως Δανειστική βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο και εξυπηρετεί μια αναπτυσσόμενη κοινωνία περίπου 100.000. Έχει 8.200 μέλη και περ. 30.000 τίτλους βιβλίων. Διαθέτει 3 Αναγνωστήρια, Παιδική Βιβλιοθήκη -χώρο παιχνιδιού, Αίθουσα Προβολών, Αίθουσα Μουσικών Εκδηλώσεων & Βιβλιοπαρουσιάσεων, και σοφίτα 120 τμ πολλαπλών χρήσεων (Εκθέσεις, διαδραστικά κτλ). Λειτουργεί στο ημιυπόγειο σύγχρονο book'n coffee bar κυλικείο (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: network.nlg.gr).

Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αίνου 46 Αλεξανδρούπολη 68132, Τηλέφωνο: 2551089690

Δράσεις

Από το 1991 δραστηριοποιείται Θεατρική Ομάδα, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των τότε τελειόφοιτων φοιτητριών και φοιτητών. ΄Ηδη από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της η θεατρική ομάδα του τότε επονομαζόμενου Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών συμπεριέλαβε στο σχήμα της φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και πολίτες της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι συνέβαλαν δημιουργικά στην πλούσια δράση της Ομάδας. Από το 1991 μέχρι σήμερα η Θεατρική Ομάδα έχει ανεβάσει με μεγάλη επιτυχία τόσο έργα κλασικού ρεπερτορίου και έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, όσο και έργα για παιδιά, έργα κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών. Συμμετείχε επίσης στην Πολιτιστική Πανεπιστημιάδα που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992, και έχει γίνει γνωστή με αποτέλεσμα να δέχεται προσκλήσεις από ξένα Φεστιβάλ. Όλα αυτά τα χρόνια φάνηκε ότι η δράση της Θεατρικής ομάδας μπορεί να έχει θετικότατες επιδράσεις σε επίπεδο επικοινωνίας, προσαρμογής και δημιουργικών σχέσεων με τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. Πέραν τούτου, όμως, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν στην πράξη τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τις τεχνικές έκφρασης (λόγου και κίνησης), τις ικανότητες συνεργασίας και την άνετη έκθεσή τους σε ένα οποιοδήποτε κοινό (πολύ σημαντικό για ένα διδάσκοντα). Πρέπει να επισημάνουμε ότι η συμμετοχή στη Θεατρική Ομάδα δε σημαίνει κατ' ανάγκη μόνο ανάληψη ρόλου ηθοποιού. Κάθε φοιτητής - φοιτήτρια μπορεί να παρακολουθεί πρόβες να απασχολείται με τεχνικά ζητήματα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργασίας σε διάφορα θέματα (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.mbg.duth.gr).

Παροχή πλυντηρίων/στεγνωτηρίων

Στο κατάστημα "WASH&DRY" μπορούν εύκολα οι φοιτητές να αυτοεξυπηρετηθούν και να πλύνουν και να στεγνώσουν τα δικά τους ρούχα σε πολύ οικονομικές τιμές.
Διεύθυνση: 14ης Μαΐου 70, Τηλέφωνο: 6948 262 521

Προσωρινή διαμονή

Ενδεικτικά ξενοδοχεία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης:

 1. Alexander Beach
 2. Astir Egnatia Alexandroupolis
 3. Thraki Place
 4. Nefeli
 5. Bell Air
 6. Panorama Classic

 

Δημοφιλείς περιοχές για να ζήσουν φοιτητές

Η κεντρική αρτηρία της Αλεξανδρούπολης είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να μείνουν σε αυτό το σημείο, αφού μπορεί να οδηγήσει μέσα σε λίγα λεπτά σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης. Οποιαδήποτε άλλη περιοχή δυσκολεύει έναν φοιτητή που δεν έχει όχημα, αφού τα σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται στο κέντρο.

Το κόστος των μισθωμάτων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης κυμαίνεται από 150 έως 450€ (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.tospitimou.gr).

Όσον αφορά στο κόστος της μετακίνησης, οι φοιτητές μετακινούνται δωρεάν με τα λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Τα λεωφορεία αναχωρούν από το κέντρο της πόλης προς το Πανεπιστήμιο και αντίστροφα κάθε μισή ώρα. 

Για τα  δρομολόγια: 06:10, 06:40, 07:20, 21:20, 21:50, 22:10 απαιτείται φοιτητικό εισιτήριο αξίας 0,60 ευρώ. 

Επίσης, οι τιμές των εισιτηρίων του ΚΤΕΛ είναι:

 • Ζώνη Α' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ( Κίτρινο Εισιτήριο 0,90 )
 • Ζώνη Β' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ( Καφέ Εισιτήριο 1,30 )
 • Ζώνη Γ' - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ( Κόκκινο Εισιτήριο 1,70 )
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ( Κίτρινο Εισιτήριο 0,90 )

Περνώντας στο κόστος των καταναλωτικών αγαθών, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης οι τιμές κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εισιτήρια του κινηματογράφου που αγγίζουν τα 5€ για ταινίες 2D και τα 7€ για ταινίες 3D (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: ilisia.gr). Ακόμη, στην Κινηματογραφική Λέσχη Αλεξ/πόλης το εισιτήριο κοστίζει 3-5€ κάθε Δευτέρα και Τρίτη (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.kla.gr). Αξιοσημείωτο είναι ότι ζωντανές μεταδόσεις Όπερας πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξ/πολης με είσοδο 10-15€.

Τέλος, γίνεται κατανοητό από τα ανωτέρω ότι με το ποσό των 500€ τον μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου, ένας φοιτητή μπορεί να συντηρηθεί ξέγνοιαστα, απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις.

Η Αλεξανδρούπολη είναι μία πανέμορφη πόλη, χτισμένη στα βόρεια παράλια του Θρακικού Πελάγους. Χαρακτηρίζεται από άψογη ρυμοτομία και καθαρούς δημόσιους χώρους, ενώ όσον αφορά στην αρχιτεκτονική της, συνδυάζει άψογα το μοντέρνο με το κλασικό. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην πανέμορφη και καλοδιατηρημένη παραλία της που θα ικανοποιήσει τόσο τους φυσιολάτρες όσο και τους λάτρεις της κοινωνικής ψυχαγωγίας.

Όπως είναι αναμενόμενο, η καρδιά της Αλεξανδρούπολης χτυπά στην παραλιακή οδό. Εκεί βρίσκονται παρατεταγμένες πολύ όμορφες καφετέριες και γνωστά "franchises"(Flocafe, Goody's, Pizza Hut κλπ), αλλά και πιο παραδοσιακά στέκια και ψητοπωλεία (π.χ. Κόκκορας). Στην πλευρά του δρόμου που βρίσκεται προς τη θάλασσα και στο ύψος του φάρου, είναι παρατεταγμένα τα καθίσματα των προαναφερθέντων καταστημάτων, χωρίς, όμως, να εμποδίζουν τους περαστικούς, αφού το πλάτος του πεζοδρομίου από αυτήν της πλευρά είναι πολύ μεγάλο. Πιο ανατολικά, σε μήκος ορισμένων εκατοντάδων μέτρων, εκτείνεται ένα πανέμορφο και καλοδιατηρημένο παρκάκι, ιδανικό για όσους θέλουν να διαβάσουν ή να απολαύσουν τη θάλασσα με την ησυχία τους. Κατά μήκος του πάρκου εκτείνεται και η παραλία της Αλεξανδρούπολης που κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί αρκετούς λουόμενους. Ακόμη πιο ανατολικά υπάρχει μια «συστοιχία» ταβερνών και μεζεδοπωλείων.

Η κεντρική αρτηρία της Αλεξανδρούπολης είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας. Ο δρόμος αυτός έχει σίγουρα πολύ μεγαλύτερο καταναλωτικό ενδιαφέρον από την παραλιακή οδό. Εκεί, θα βρείτε μία σειρά από σύγχρονες καφετέριες με πολύ όμορφο διάκοσμο, αλλά και πληθώρα εμπορικών καταστημάτων (είδη ένδυσης, ηλεκτρικά είδη, υπεραγορές, μανάβικα, μπουγατσάδικα, ψιλικατζίδικα κλπ). Σημαντικό είναι ότι στο κέντρο της πόλης υπάρχουν τουλάχιστον δύο "Internet Cafe" και αρκετά ξενοδοχεία.

Οι φοιτητές συχνάζουν σε ρακομελάδικα όπως το «Γειτονιά» και το «Περί Ανέμων», στις καφετέριες Νοα και Αργό και στα "club" "Prive", "Soho" και "Room 6". Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρουσιάζονται τα 10 καλύτερα εστιατόρια της πόλης (www.tripadvisor.com.gr). Για τους λάτρεις των παγωτών οι επισκέπτες οφείλουν να επισκεφτούν τον «Ιταλό».!

Η γαστρονομία της πόλης περιλαμβάνει λαχανιά (ζυγούρι ή μοσχάρι μαγειρεμένο με λάχανα, ντοματάκια και κόκκινη καυτερή πιπεριά), τζιγεροσαρμά (ρύζι, συκωτάκια αρνίσια, εντεράκια, κρεμμυδάκια και μυρωδικά τυλιγμένα σε αρνίσια σκέπη – μαγειρεύεται συνήθως το Πάσχα) και  καβουρμά (βρασμένα κομμάτια κρέατος πηγμένα με το ζωμό τους και έξτρα καρυκεύματα) σκέτο ή με αβγά. Αν σε κάποιο εστιατόριο βρείτε βάτο τηγανητό (ψάρι που μοιάζει με σαλάχι), δοκιμάστε το οπωσδήποτε.

Φυσικά, πέρα από τη ψυχαγωγία και την εστίαση, η Αλεξανδρούπολη μπορεί να καλύψει και τις πολιτισμικές σας ανάγκες (θέατρο, κινηματογράφο), όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα.

Όσον αφορά στη μετακίνησή σας μέσα στην πόλη, τα ΜΜΜ είναι επαρκή και δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε ταξί. Γενικά, όμως, η πόλη είναι αρκετά συμμαζεμένη και - ανάλογα και με το πού μένετε - θα μπορείτε να καλύψετε τις περισσότερες αποστάσεις με τα πόδια. Για μετακινήσεις εκτός της πόλης, ο σταθμός των ΚΤΕΛ βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο, όπως και ο σταθμός του τρένου και το λιμάνι. Το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» βρίσκεται περίπου 15 με 20 λεπτά έξω από την πόλη (με αυτοκίνητο).

Η Αλεξανδρούπολη συνδυάζει φυσική ομορφιά και πολιτισμικό πλούτο. Μέσα στην ίδια την πόλη, το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι ο Φάρος. Μπορείτε, όμως, να επισκεφτείτε διάφορους ναούς και μνημεία από την περιφέρεια, καθώς και τα μουσεία φυσικής ιστορίας και εκκλησιαστικής τέχνης. Και, φυσικά, επιβάλλεται να επισκεφτείτε το νησί της Σαμοθράκης που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Αλεξανδρούπολη καθώς και τους εντυπωσιακούς υδροβιότοπους του δέλτα του Έβρου.

Γενικά, για το μέγεθός της και τον πληθυσμό της, η Αλεξανδρούπολη είναι μία εξαιρετικά πολυποίκιλη και πολυλειτουργική πόλη που θα ικανοποιήσει κάθε σας ανάγκη και επιθυμία (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.foititoupolis.gr).

Κλείνοντας, την ενότητα της διασκέδασης, θεωρήσαμε απαραίτητο να αναφερθούμε στις τοπικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα. Ειδικότερα:

 1. Τα «Ελευθέρια» γιορτάζονται στις 14 Μαΐου σε ανάμνηση της απελευθέρωσης της πόλης από τους Βούλγαρους. Διαρκούν ολόκληρο το Μάιο και περιλαμβάνουν πληθώρα εκδηλώσεων όπως παρέλαση, ομιλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις και άλλα.
 2. Τα «Κύματα Πολιτισμού», εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης που καλύπτουν όλο το καλοκαίρι.
 3. Η «Εμπορική Έκθεση» υπό την αιγίδα του Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου, με την συμμετοχή τοπικών εκθετών, καθώς και εκθετών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Βαλκανικά κράτη.
 4. Το «Φεστιβάλ βιβλίου» που γίνεται κάθε δύο χρόνια στην παραλία της πόλης.
 5. Το «Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών», που γίνεται κάθε 2 χρόνια σε κάποια πόλη της Θράκης.
 6. Η «Γιορτή της Μιλίνας», της πίτας που για τους κατοίκους της Κίρκης θεωρούνταν το πιο σημαντικό έδεσμα το οποίο προσφέρονταν στους φιλοξενούμενους ή στους επισκέπτες σε κάθε σπίτι. Η εκδήλωση της Μιλίνας γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου.
 7. Ιδιαίτερο είναι το «Ποντιακό Πανηγύρι» στην Παλαγία στις 26 Ιουλίου, παραμονή του Αγίου Παντελεήμονος.
 8. Στη Λεπτοκαρυά, σε μια πλαγιά με υψόμετρο 650 μ. από τη θάλασσα και σε απόσταση 32 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη, ο σύλλογος Σαρακατσαναίων Νομού Έβρου έχει φτιάξει αναπαράσταση ενός Σαρακατσάνικου καταυλισμού.
 9. Στις 8 Ιανουαρίου, η γιορτή της Όσιας Δομνίκης, στους περιαστικούς οικισμούς της Αλεξανδρούπολης (Μαΐστρος, Απαλός). Η ημέρα είναι αφιερωμένη στις παντρεμένες γυναίκες και ιδιαίτερα στις μητέρες. Γιορτάζεται η μέρα της «Μπάμπος» ή της «Μαμής». Το έθιμο περιλαμβάνει δρώμενα με παραδοσιακές φορεσιές και γλέντι με θρακιώτικες μουσικές και τραγούδια, αποκλειστικά για γυναίκες (Διαθέσιμο στον ιστότοπο: www.e-evros.gr).

Οδικώς, με το ΙΧ αυτοκίνητο είναι πολύ εύκολο να φτάσετε στην Αλεξανδρούπολη. Αν πάρετε την Εγνατία οδό, θα είστε εκεί σε 2,5 περίπου ώρες, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πάντα και το ΚΤΕΛ με καθημερινά δρομολόγια. Εάν πάτε οδικώς, καλό είναι να είστε ιδιαίτερα προνοητικοί για καύσιμα αλλά και προμήθειες, καθώς η Εγνατία δεν έχει βενζινάδικα και Σ.Ε.Α.

Η Αλεξανδρούπολη διαθέτει αεροδρόμιο με καθημερινές πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης έχει τρένα που συνδέουν την πόλη με τη Θεσσαλονίκη, διερχόμενα από Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες και Κιλκίς. Δρομολόγια υπάρχουν και με τις περιοχές του Βόρειου Έβρου, προς το Σουφλί, το Διδυμότειχο, την Ορεστιάδα και τα Δίκαια.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης διαθέτει ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς τη Σαμοθράκη και την Καβάλα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τις μετακινήσεις σας εντός και εκτός της πόλης:

Η περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και γενικότερα της Θράκης παρουσιάζει ένα σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο καλύπτει μεγάλο τμήμα των ιστορικών και κλασσικών χρόνων. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, έχουν καταγραφεί και κηρυχθεί ως προστατευόμενα μνημεία ένας σημαντικός αριθμός, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων εντοπίζεται στην παράκτια ζώνη .

Έχουν καταγραφεί και κηρυχθεί ως προστατευόμενα τα εξής μνημεία:

1. Περιοχή Περάματος

· Μεταξύ των χωριών Πέραμα και Κόμαρος βρίσκεται η Ακρόπολη του Περάματος η οποία αποτελούσε τμήμα αρχαίας πόλης και είχε ως στόχο τον έλεγχο της ενδοχώρας της περιοχής.

· Στην περιοχή μεταξύ των χωριών Κόμαρος και Δίκελλα, δυτικά της εθνικής οδού Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης υπάρχουν διάσπαρτα τμήματα της Αρχαίας Εγνατίας.

2. Περιοχή Μάκρης

 • Η Προϊστορική Τούμπα και το σπήλαιο του Κύκλωπα όπου έχουν βρεθεί ερείπια νεολιθικού οικισμού.
 • Ερείπια βυζαντινών τειχών έχουν βρεθεί στην ιδία περιοχή με την Προϊστορική Τούμπα.
 • Στην ιδία περιοχή βρίσκεται η εκκλησιά της Αγίας Αναστασίας, η οποία χτίστηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
 • Χαμάμ (χώρος λουτρών), το οποίο είναι ένα από τα λίγα αυτού του είδους που έχουν απομείνει.
 • Ο λόφος του Προφήτη Ηλία στον οποίο έχουν εντοπιστεί ερείπια Κάστρου.

3. Περιοχή Μεσημβρίας

 • Ο χώρος του Χαμάμ – Γιερί όπου έχει βρεθεί σημαντικός αριθμός από κομμάτια κεραμικών και εναπομείναντα τμήματα κτιρίων σε μεγάλη έκταση.
 • Στην ευρύτερη περιοχή Χανάν – Γιερί είναι η περιοχή της αρχαίας Μεσημβρίας που ήταν εντός των τειχών, με την ακρόπολη και την δυτική περιοχή του νεκροταφείου. Η ανασκαφή του χώρου έδειξε πως στη θέση αυτή υπήρχε αρχικά ένας οικισμός της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου όπου κατοικούσαν Θράκες στο τέλος του 7ου π.Χ. αιώνα. Tα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού χώρου είναι:
  • Ιερό Δήμητρας
  • Ιερό Απόλλωνος
  • Κτιριακό συγκρότημα, όπου μέσα σε τρεις από τους χώρους βρέθηκε μεγάλος αριθμός αμφορέων
  • Η μοναδική πύλη στα δυτικά του τείχους της πόλης.
  • Τμήμα του δυτικού τείχους με λέσβια τοιχοδομία.
  • Τμήμα του δυτικού τείχους και υπολείμματα δύο πύργων.
 • Στη θέση ‘’Αγριόγατος’’ υπάρχουν ερείπια ενός μεσαιωνικού πύργου με μέγιστο πλάτος 500μ.

Αρχαιότητες εντοπισμένες που δεν έχουν κηρυχθεί με ΦΕΚ βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές: ευρύτερη περιοχή Λεπτοκαρυάς, Κίρκης, Δικέλλων, Αμφιτρίτης, Άβαντα, Μάκρης, Μεσημβρίας, Μέστης, Παλαγίας, Περάματος. Ακόμη, έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς αρχαιότητες μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης δεν έχουν εντοπισθεί σαφή οικιστικά κατάλοιπα, αλλά μόνο διάσπαρτες αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν σε διάφορα σημεία. Είναι προϊστορικά, κυρίως, κατάλοιπα στο Κάστρο Πόταμου, στην Βέα Aπολλωνία, στην παραλία της Nέας Δήλης και κάποια ρωμαϊκά κατάλοιπα στον συνοικισμό Καλλιθέας, όπου τοποθετείται και διαδρομή της Εγνατίας οδού.

Με μια καλύτερη προσέγγιση, λοιπόν, τα μνημεία της Αλεξανδρούπολης διακρίνονται σε:

(Διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.alexpolis.gr).

Τα μουσεία της πόλης της Αλεξανδρούπολης είναι:

IΣTOPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 335, 68100 Aλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 25510 28 926
Email: info@ismo.gr

 

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση: 14ΗΣ ΜΑΪΟΥ 63
Tηλέφωνο: 2551036663

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Tηλέφωνο: 2551027853 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διεύθυνση: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8 Ν.ΧΙΛΗ (ΠΡΟΣ ΚΑΦΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ)

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: Μητροπούλου 1 , 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 2551 0 20270
Email: kappadokes@yahoo.gr

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΥ
Tηλέφωνο: 2551080204 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α)

Διεύθυνση: Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης «Γεώργιος Βιζυηνός» 
Tηλέφωνο: 2551026200 

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

25513-51000

Αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης

25513-66100

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

25510-36500

Τουριστική Αστυνομία

25510-66200

Πυροσβεστική

199

Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης

25510-28365

Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης

25510-26468

Δ.Ε.Η

1050

ΟΤΕ

13888

ΚΕΠ

26613-50010

ΙΚΑ

25510-84611

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης

25510-26251

Ύδρευση

25510-26046

Αεροπλάνα

25510-89300

Tαξί

25510-33500

Αστικά Λεωφορεία

25510-28844

ΚΤΕΛ

25510-26479

Δήμος

166

EKAB

25510-23122

Tαχυδρομίο ΕΛΤΑ

25510-26395

Πρακτορεία Κτελ

197

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την πόλη της Αλεξανδρούπολης:

Μουσεία

Γενικά για την ΠΕ Έβρου 

Λοιποί Φορείς

 

Ταξιδιωτικές Οδηγίες - Χρήσιμα Τηλέφωνα

http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=193 

 

 

 

Photos by Freepik