Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΝΕΑ | | Return

Το τμήμα πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εισηγείται και προγραμματίζει την ίδρυση/επανίδρυση των παρακάτω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Τα παρακάτω μεταπτυχιακά θα λειτουργήσουν από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

1.Πληροφορική (Computer Science)

Ειδικεύσεις:

  • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)

  • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)

  • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware)

2.Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Computer, Telecommunications and Network Engineering)

Ειδικεύσεις:

  • Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering),

  • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing),

  • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

3.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies)

Διατμηματικά/Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών στα οποία το Τμήμα είναι επισπεύδον

1.Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά  (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics)

2.Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

(MSc in Management and Economics of Telecommunication Networks)

3.Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής (Data Science and Information Technologies)

Ειδικεύσεις:

  • Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)

  • Βιοπληροφορική (Bioinformatics)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τμήματος, αναλυτικά στοιχεία για το κάθε πρόγραμμα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του, μετά την έγκριση από το Υπ.ΠΕΘ.

Πηγή Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

www.di.uoa.gr

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic