ΝΕΟ ΠΜΣ "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες" (άνευ διδάκτρων)

Οι τηλεπικοινωνιές είναι ένας από τους πιο γρήγορα εξελισσόμενους τεχνολογικούς κλάδους. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) "Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες" του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης των σύγχρονών τηλεπικοινωνιών παρέχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο για την πλήρη κατάρτηση των αποφοίτων στα ασύρματα συστήματα και δίκτυα, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, με έμφαση στα δίκτύα κινητών επικοινωνιών 4ης και 5ηςγενιάς (4G και 5G).

Είναι το μοναδικό ΠΜΣ στην Ελλάδα που εστιάζει αποκλειστικά σε θέματα τεχνολογίας αιχμής των σύγχρονων ασύρματων συστημάτων και δικτύων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό και περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την εκπαίδευση στα συμβατικά ασύρματα δίκτυα, με τελικό στόχο την εις βάθος εξειδίκευση των αποφοίτων στα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς έως και το πρότυπο 5G. Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ συμπληρώνεται από ιδιαίτερα αξιόλογους διδάσκοντες από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (όπως αυτό αποτυπώνεται με σημαντικό αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων, ετερο-αναφορών, συμμετοχές σε ερευνητικά έργα, κτλ.) και αντίστοιχη άρτια εργαστηριακή υποδομή για την αποκόμιση πρακτικής εμπειρίας των αποφοίτων στα θέματα των ασύρματων δικτύων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2018 και έχει διάρκεια ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Τα δίδακτρα είναι δωρεάν και ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνει δεκτός για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είναι 15 φοιτητές. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 18/6/2018 και θα ολοκληρωθεί στις 19/8/2018. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη 29-31 Αυγούστου 2018 και η τελική επιλογή των φοιτητών θα ανακοινωθεί έως τις 14/9/2018.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου.   

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τρίπολη 18/6/2018

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες 

(Modern Wireless Communications)

 

Ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications” (ΦΕΚ Β’ 1720/17.05/2018), θα ξεκινήσει στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Είναι το πρώτο Π.Μ.Σ. που ιδρύεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου 4485/2017 για ίδρυση-επανίδρυση όλων των Π.Μ.Σ. πανελλαδικά και βασίζεται στη δεκαετή εμπειρία από το προγενέστερο πρώτο τεχνολογικό Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου.

 

Το νέο Π.Μ.Σ. θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα είναι χωρίς δίδακτρα (δωρεάν). Στόχος του είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση αποφοίτων πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών στα ασύρματα συστήματα και δίκτυα νέας γενιάς. Οι απόφοιτοι που θα γίνουν δεκτοί θα πρέπει να διαθέτουν υπόβαθρο υψηλού επιπέδου έτσι ώστε να μπορέσουν εν συνεχεία να εστιάσουν στις τεχνολογίες που συνθέτουν την κατεύθυνση των κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G mobile communications), για να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την αναγκαία εμπειρία μέσα από αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις. Το Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο προκειμένου οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα άμεσης απορρόφησης από την Ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά Τηλεπικοινωνιών. Επίσης, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους φοιτητές που το επιθυμούν να ξεκινήσουν ερευνητική καριέρα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα αλλά και εμπειρία από τη βιομηχανία σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων κινητών επικοινωνιών (από τις τεχνικές ασύρματης μετάδοσης ως την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά). Γι' αυτόν τον λόγο το Π.Μ.Σ. έχει ένα συνεκτικό και εντατικό πρόγραμμα σπουδών που σκοπεύει να δώσει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

Στοχεύοντας αποκλειστικά στην ποιότητα, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνει δεκτός για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, είναι 15 φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων τα οποία έχουν ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα http://wireless.uop.gr. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τον οδηγό σπουδών, τη διαδικασία αιτήσεων, κλπ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 18/6/2018 και θα ολοκληρωθεί στις 19/8/2018. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη 29-31 Αυγούστου 2018 και η τελική επιλογή των φοιτητών θα ανακοινωθεί έως τις 14/9/2018.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 

Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic