ΠΜΣ "Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική"

2708x400

 

Π.Μ.Σ. "Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική":

 

Ακαδημαϊκότητα – Οργάνωση – Συνέπεια

 

pms2basic2picMono_1Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο, σε 3 ειδικεύσεις:

 

1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου,

2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων,

3. Γεωπληροφορική.

 

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του γεωγραφικού χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισης ποικίλων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων, με αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης Γεωγραφικών Πληροφοριών.

 

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει στην υπηρεσία της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του τη γνώση και την εμπειρία του Τμήματος Γεωγραφίας στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη και στην κοινωνία, σε θεματικά πεδία όπως: Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Τηλεπισκόπηση, Διαδίκτυο, Φυσικές Καταστροφές, Κλιματική Αλλαγή, Προστασία Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση & Έρευνα, Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αστική & Περιφερειακή Πολιτική, Ανάπτυξη & Διαχείριση Υπαίθρου, Μετανάστευση.

533x400

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Δ.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 1.200 €, τα οποία κατανέμονται σε 6 ισόποσες δόσεις (2 σε κάθε εξάμηνο).

 

Στους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών και δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

 

IMG_9758-001

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας και το Π.Μ.Σ. αξιολογήθηκαν θετικά το 2014 από επιτροπή διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων-καθηγητών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Ιστοσελίδα:              https://geography.aegean.gr/geoinformatics-new/

 

Πληροφορίες:          Γραμματεία Π.Μ.Σ. τηλέφωνο 22510-36472

e-mail geoinformatics@aegean.gr & secr-geo@aegean.gr

 

5018x400

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic