ΠΜΣ "Πληροφορική και Τηλεματική"

logo_huaharokopio-3(2)

ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική" είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά.

Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

photos_dit-3

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πληροφορική και Τηλεματική» με τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αλλά και σε στελέχη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναλάβουν μελλοντικά υψηλές διευθυντικές θέσεις στους φορείς τους. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).  Προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Για την αξιολόγηση τους, οι υποψήφιοι θα περάσουν και από προσωπική συνέντευξη. 

photos_dit-1

Προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

 

Το Π.Μ.Σ για το νέο ακαδημαϊκό έτος δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από 09/07/2018 έως τις 23/07/2018.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους είτε ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/.

photos_dit-2

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549400/402, fax 210-9549401) καθώς και στην ιστοσελίδα msc.dit.hua.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

photos_dit-4

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic