ΠΜΣ "Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή"

logo-aegean-universi...

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη – Λέσβος, προσφέρει 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικολογική Μηχανική-Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή
Master of Science in Ecological Engineering-Energy and Climate Change

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος (Μυτιλήνη) στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση και πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

DSC00058

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Οικολογικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, όπως επίσης και σε θέματα Διαχείρισης Ενέργειας και Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2003-2004 και μέχρι σήμερα έχει το έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 180 απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος:
•    Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών
•    Στην εμβάθυνση του σχεδιασμού, της κατασκευής και των αρχών λειτουργίας συστημάτων που στηρίζονται στις βασικές αρχές της Οικολογικής και Περιβαλλοντικής Μηχανική.
•    Στην εμβάθυνση της μελέτης των ενεργειακών συστημάτων κατά την διάρκεια της μετάβασης προς τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
•    Στην ανάπτυξη των γνώσεων για την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεων αυτής

DSC02197

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS)  οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου 
β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου 
γ)Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

DSC00072

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Παν/μιου, 81100, Μυτιλήνη
τηλ: 22510-36246, 22510-36212
Fax: 22510-36209
e-mail: msctheofr@env.aegean.gr 
Website: http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2 

Δείτε εδώ την Προκήρυξη ΠΜΣ

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic