ΠΜΣ "Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη"

logo

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». 

1

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., γεωπονικής κατεύθυνσης που επιθυμούν να συνδυάσουν τις βασικές τους γνώσεις με στοιχεία της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας ή σε αποφοίτους οικονομικών ή άλλων συναφών επιστημών, που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κυρίως στη Ζωική Παραγωγή και τις Υδατοκαλλιέργειες, αλλά και τη Φυτική Παραγωγή.
Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει βασικές γνώσεις σε θέματα  διαχείρισης του πρωτογενή τομέα (Ζωική Παραγωγή και Υδατοκαλλιέργειες, Φυτική Παραγωγή) σε συνδυασμό με γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και τη διαχείριση της Καινοτομίας. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, ικανών να χειριστούν με επιτυχία τα σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού και λειτουργίας  των σύγχρονων επιχειρήσεων στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών κυρίως και δευτερευόντως στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής. 

2

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη». 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι για 
το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία (3) εξάμηνα και  για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης μέχρι έξι (6) εξάμηνα.
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Μέρος της διδασκαλίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 35% του συνολικά παρεχόμενου διδακτικού έργου, θα γίνεται εξ αποστάσεως. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Προγράμματος από τους φοιτητές εκείνους που διαμένουν ή και εργάζονται στην επαρχία. Εξάλλου, με βάση το ίδιο το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. που αφορά σε ίδρυση μονάδων ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο,  γίνεται προφανές ότι ένα ποσοστό των φοιτητών του προτίθεται ή ήδη δραστηριοποιείται  επαγγελματικά και διαμένει στην επαρχία. 

10

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί κάθε χρόνο, υποτροφίες στους φοιτητές του με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια: οι δύο φοιτητές που εξετάστηκαν με επιτυχία σε όλες τις Θεματικές Ενότητες κάθε εξαμήνου και συγκέντρωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις Θεματικές Ενότητες, λαμβάνουν υποτροφία. Συνολικά χορηγούνται έξι υποτροφίες στους φοιτητές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr ή στο 210 529 4770. 

Ιστότοπος: www.farmbm.aua.gr

Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic