ΠΜΣ "Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας"

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Με τον όρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αναφερόμαστε στην παραγωγή ενέργειας από φυσικές διεργασίες, το απόθεμα των οποίων αναπληρώνεται με (επίσης) φυσικό τρόπο. Επί του παρόντος, το 8,8% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από ΑΠΕ. Οι αντίστοιχες διατάξεις παραγωγής είναι διασκορπισμένες σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική καταξίωση.

WindFarm

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκθεση του World-Watch Institute, αυτή του Φεβρουαρίου 2017 (www.ren21.net/gsr-2017/pages/summary), σήμερα, περίπου 9.800.000 άτομα, παγκοσμίως, εργάζονται είτε απευθείας στη βιομηχανία των ΑΠΕ είτε σε μονάδες παραγωγής και παροχής υποστηρικτικού υλικού. Εκτιμάται ότι οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ διπλασιάζονται κάθε 10 χρόνια, οπότε, το 2030 αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ το όριο των 20.000.000 θέσεων

SolarPanels

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να διαθέτει πολύ μεγάλο δυναμικό σε όλα σχεδόν τα είδη των ΑΠΕ, και, κατά συνέπεια, οι στόχοι της θα πρέπει να τίθενται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικά όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από ηλιακά συστήματα, το 2016, η Ελλάδα βρέθηκε στην 3η θέση παγκοσμίως, με το 7,2% των συνολικών ετήσιων αναγκών της σε ηλεκτρική ισχύ (2,1 GW) να καλύπτεται από Φ/Β συστήματα, υπολειπόμενη μόνον της Ονδούρας (9,8%) και της Ιταλίας (7,3%) – πηγή: World-Watch Institute (Φεβρουάριος 2017). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2017), κάθε ΜW ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ εξοικονομεί περίπου 70.000 €, κατ’ έτος, από την αγορά δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα και την εισαγωγή πετρελαίου. Έτσι, σήμερα, το συνολικό ετήσιο όφελος των ΑΠΕ για την Ελλάδα (5 GW) ανέρχεται στα 350.000.000 €

Είναι ξεκάθαρο πως οι ΑΠΕ είναι οι μόνες πηγές ενέργειας που, ενώ δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν μια συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της χώρας μας. Επ’ αυτού, το σχετικά ευνοϊκό νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλων επενδυτών.

  • Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί καλά καταρτισμένο, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ ΚΜ) προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική Γλώσσα, με στόχο: 

  • να ενισχύσει τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντι-μετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας


Executives

 

Διαβάστε Επιπλέον Πληροφορίες Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ / ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες.
τηλ.: +30-23210-49124, -125, 49222
fax: +30-23210-49285
e-mail: mech_eng@teiser.gr & kleidis@teiser.gr 
web: http://engineering.teicm.gr/msc
 

 

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic