ΠΜΣ "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία"

Ιστορικά, η συμβολή της φιλοσοφίας στην ανάπτυξη των φυσικών, των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών, αλλά και η διαρκώς εξελισσόμενη σχέση της με αυτές είναι αδιαμφισβήτητη. Σήμερα, κυρίως λόγω της ραγδαίας επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, η σημασία της επιστημολογίας, της γνωσιοθεωρίας, της λογικής και της μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση των νέων αλλά και κλασικών προβλημάτων σχετικά με τα θεμέλια των επιστημών λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι σύγχρονες επιστημονικές  «επαναστάσεις» και η αξιοποίησή τους, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και σε μια σειρά από άλλα πεδία της κοινωνίας, επηρεάζουν δραστικά την κοινωνική, ηθική και πολιτική ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα αυτά τα γεγονότα κλονίζουν τα παραδοσιακά αξιακά συστήματα τα οποία μέχρι πρόσφατα προσανατόλιζαν την αυτοκατανόηση και την πράξη εκατομμυρίων ανθρώπων. Έτσι δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τον φιλοσοφικό στοχασμό, ο οποίος καλείται να προσεγγίσει εκ νέου τα θεωρητικά, πρακτικά και κοινωνικά προβλήματα (ηθικά, πολιτισμικά, νομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά κ.λπ.) που ανακύπτουν για τον κοινωνικό κόσμο. 

Screenshot_2


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει ως σκοπό του τη συστηματική, σφαιρική και  ολοκληρωμένη  φιλοσοφική διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν τη θεμελίωση της γνώσης και της πράξης, καθώς και την κανονιστική σχέση τους με το κοινωνικό πλαίσιο εκφοράς τους. Όσον αφορά την πρώτη ερευνητική  περιοχή του («Γνώση»), σκοπός του είναι η διερεύνηση των επιστημολογικών θεμελίων του γνωστικού φαινομένου (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής γνώσης), ενώ, όσον αφορά τη δεύτερη («Αξίες»), σκοπός του είναι η διερεύνηση των επιστημολογικών θεμελίων των αξιών, οι οποίες εμποτίζουν και  δικαιολογούν την ανθρώπινη πράξη. Καθώς δε η γνώση και η πράξη (αξίες) έχουν κοινωνικές αναφορές, διερευνώνται επίσης, από φιλοσοφική σκοπιά, οι όροι της συσχέτισης γνώσης, αξιών, κοινωνίας. 

Το ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί συνέχεια του πρώτου οργανωμένου και χρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού προγράμματος Φιλοσοφίας στην Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94. Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 λειτούργησε υπό τον σημερινό του τίτλο ως ριζικά αναμορφωμένο, διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ. Η τελευταία αναμόρφωσή του έγινε το 2018. Ιδίως με τη μορφή που πήρε από το 2003 και εξής, το ΠΜΣ έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και συνδυάστηκε με διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υψηλότατου επιπέδου, ενώ υπήρξε και συνεχίζει να είναι πρωτότυπο και μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. Με την ανάπτυξή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετασχηματίστηκε σε έναν από τους πλέον σύγχρονους και ανταγωνιστικούς κόμβους ανάπτυξης της φιλοσοφίας στην Ελλάδα, με διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία αντίστοιχα ιδρύματα στην Ευρώπη.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τον εσωτερικό κανονισμό, τους διδάσκοντες κ.ο.κ. μπορείτε να βρείτε στο: http://pms-phl.fks.uoc.gr/

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic