ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας"

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Το ΠΜΣ λειτουργεί από το έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και της απόφασης έγκρισης με αριθμ. πρωτ: 102615 /Ζ1-21.06.2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, εν αναμονή δημοσίευσης της σε ΦΕΚ.

logo2

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

Υποτροφίες:
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας», χορηγεί τα τελευταία δεκαέξι (16) χρόνια, δύο (2) υποτροφίες ύψους 3.500 ευρώ εκάστη, στους δύο πρωτεύσαντες φοιτητές/τριες, του Π.Μ.Σ. με βάση την βαθμολογία των δύο πρώτων εξαμήνων για την εκπόνηση των διπλωματικών τους διατριβών.

Σκοπός του ΠΜΣ:
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιολογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 
 

 

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic