ΠΜΣ "Άσκηση και Υγεία"

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους κάθε χρονιά από 1-30 Ιουνίου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση και Υγεία» 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής 
 2. Βιογραφικό σημείωμα 
 3. Αντίγραφο πτυχίου 
 4. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
 5. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει)
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχει) 
 8. Επιστημονικές ανακοινώσεις (εάν υπάρχει)
 9. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή (εάν υπάρχει)
 10. Δεύτερο πτυχίο (εάν υπάρχει)
 11. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (εάν υπάρχει)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  της  ημεδαπής  ή  αντίστοιχων  της  αλλοδαπής.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι η συνάφεια του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Η συνάφεια του πτυχίου αξιολογείται από την   Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πτυχία ΤΕΦΑΑ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διαιτολογίας, Διατροφολογίας, Φυσικοθεραπείας και Πολυτεχνικών Σχολών είναι συναφή.


Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 18 μήνες και η παρακολούθηση των μαθημάτων έχει ως εξής:

 • 1o  εξάμηνο= Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Ιανουάριος Εξεταστική)
  Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(1η+4η εβδομάδα με φυσική παρουσία και 3η+4η  εβδομάδα εξ αποστάσεως)
   
 • 2ο εξάμηνο= Φεβρουάριος-Μάιος (Ιούνιος Εξεταστική)
  Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(1η+4η εβδομάδα με φυσική παρουσία και 3η+4η  εβδομάδα εξ αποστάσεως)
   
 • 3ο εξάμηνο(2 επιλογές)= Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή παρακολούθηση προσφερόμενων μαθημάτων.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 4.000 €, από τα οποία δίνονται 2.000 ευρώ με την εγγραφή, 1.000 ευρώ στην αρχή του 2ου εξαμήνου και 1.000 ευρώ στην αρχή του 3ου εξαμήνου.

Κατεβάστε εδώ το Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Διεύθυνση: Καρυές 42 100, Τρίκαλα
Τηλ: 24310 47019 
Φαξ: 24310 47057
Email: msc@pe.uth.gr

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic