ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεργαζόμενους φορείς το Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών α) Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και β) Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρόκειται να συμπράξουν στην λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή με κατεύθυνση Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Υδάτων και Δημόσια Υγεία.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης συνεκτιμούνται:

     α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ

β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται µε συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.µ.) αυτής της κλίμακας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.250 Ευρώ ανά εξάμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/17 το 30% των εισαχθέντων στο ΜΠΣ θα έχουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Διάρκεια σπουδών:  4 εξάμηνα

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ .
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι εκπλήρωσαν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, μαζί µε την βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών.
 5. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εφ’ όσον υπάρχουν.
 6. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες εφ’ όσον υπάρχουν.
 7. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο και εφ’ όσον υπάρχουν.
 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.
 9. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος / -η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Από 21 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2018

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.med.uth.gr/default.aspx

 

Χ. Χατζηχριστοδούλου

Καθηγητής

Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

κ. Α. Λεοντίτση

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα

Τηλ.:  2410-565007, Φαξ:  2410-565051, e-mail:  msc_publichealth@uth.gr

 

 

 

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic