ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

logoPMS

Το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (πρώην Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.) οργανώνουν σε συνεργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές» (ΦΕΚ επανίδρυσης και λειτουργίας 3484/Β/21‐8‐2018).

K1


Το Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τις εξής τρεις κατευθύνσεις:

  •  Επιχειρησιακή Διαχείριση στην Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations Management in Shipping and Supply chain)

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών και Πληροφορικής, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στην Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Τεχνικής και Θετικής κατεύθυνσης, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

  • Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία (Design and Operations of Aerospace Systems and Maritime Applications)

Απευθύνεται κυρίως σε Πτυχιούχους Ανωτάτων Ιδρυμάτων Θετικών Επιστημών και Σχολών Μηχανικών με στόχο την απόκτηση γνώσεων και τεχνογνωσία σε εφαρμογές αεροδιαστημικών συστημάτων στη Ναυτιλία

 

k3


Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά προτίμηση κάθε Πέμπτη Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο (πρωινές ώρες), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2).


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου: ΑΕΙ (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ) τμημάτων Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας, Μηχανικών, τμημάτων Πληροφορικής καθώς και Ανωτάτων Ιδρυμάτων Θετικών Επιστημών.

K2

 

 

 

 


Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απαιτεί παρακολούθηση μαθημάτων ετήσιας διάρκειας και ένα εξάμηνο επιπλέον για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας η οποία πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως.


Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται από κοινού από τα δύο Ιδρύματα και για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

afisa2018

Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω,
Τηλ: 210 5381327, fax:210 5381287
e-mail: ntst@aegean.gr
URL: http://ntst-aegean.puas.gr

Attachments

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΕΑ_2018.pdf 9/12/2018 3:59:03 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic