ΠΜΣ «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα γίνουν δεκτοί μέχρι σαράντα (40) φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών. Το πρόγραμμα αυτό είναι Διακρατικό – Διατμηματικό και πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη συνεργασία των Τμημάτων «Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης» (Ι.Φ.Ε.) και «Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας» (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων «Επιστημών της Αγωγής» και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου.


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, του Τμήματος ΙΦΕ και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι της χώρας όπως ο νόμος ορίζει.


Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018.
Επιδίωξη του προγράμματος είναι περίπου οι μισοί των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί να είναι καθηγητές Μαθηματικών διορισμένοι σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα γίνει προσπάθεια να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων και από εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός του Νομού Αττικής.


Η παρακολούθηση του Προγράμματος συνεπάγεται την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.400 Ευρώ κατ’ έτος, για δύο έτη. Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1.  Έντυπη αίτηση (οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν την αίτηση από τη Γραμματεία του Προγράμματος ή από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.math.uoa.gr/me/application.html )
 2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα που προέρχονται είναι αναγνωρισμένο ισότιμο Ίδρυμα)
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις
 7. Συστατικές επιστολές
 8. Δίπλωμα καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018.


Αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα και Πέμπτη, 10:00-14:30 και Τετάρτη, 11:00-15:30.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης ή ταχυδρομικά μόνο με αποστολή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (και όχι με ταχυδρομείο) στην Γραμματεία του Προγράμματος, στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Γραφείο 204Β - κα Κλη (τηλ. 210 7276515)


Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή καθηγητών, αμέσως μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.
Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

 • Στο πρώτο στάδιο όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε γενικές ερωτήσεις μαθηματικού και παιδαγωγικού περιεχομένου και να μεταφράσουν στα ελληνικά ένα κείμενο της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
 • Στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο.

Αν η επιτροπή επιλογής φοιτητών κρίνει ότι συντρέχουν ειδικές συνθήκες ενδέχεται το πρώτο στάδιο να παραλειφθεί.


Για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής του πρώτου και του δεύτερου σταδίου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελείται από τους κ.κ. Καθ. Δέσποινα Πόταρη, Επικ. Καθηγήτρια Δήμητρα Χριστοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Χρυσαυγή Τριανταφύλλου (ΕΔΕ/19.7.2018).


Πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.math.uoa.gr/me, και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης elenikli@math.uoa.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του ΠΜΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΜΠΟΥΡΝΕΤΑΣ*

Attachments

 1. AITISI_2018_1.pdf 9/4/2018 1:22:33 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic