ΔΠΜΣ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του
να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης εφαρμογών ψηφιακής υγείας και της ανάλυσης δεδομένων υγείας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
 2. Η δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
 3. Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ.

Screenshot_1

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους:

 • Επιθυμούν να στελεχώσουν ή υπηρετούν σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον ευρύτερο χώρο της υγείας.
 • Επιθυμούν να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς και Δεδομένα Υγείας
2. Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στην Υγεία και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές
3. Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη ιατρικών δεδομένων
4. Επεξεργασία βιοσημάτων και ιατρικών εικόνων

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Νεφοϋπολογιστική στην υγεία
2. Γενομική και εξατομικευμένη Ιατρική
3. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική στην Υγεία
4. Ασφάλεια Ιατρικών Δεδομένων, ηθικό και νομικό πλαίσιο

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασία

Screenshot_2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών). Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 7. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 9. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 10. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Μία (1) φωτογραφία.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

 • Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 • Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (Σύνολο 90 ECTS)

ΤΟΠΟΣ

 • Εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα
 • Μέρος του ΔΠΜΣ δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, κατά τις κείμενες διατάξεις

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 • 4.500 €

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • 19 Ιουλίου—14 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Πλατεία Τσιριγώτη 7 Κέρκυρα, 49100
 • τηλ.: 26610 87760, 26610 87763
 • e-mail: exarchos@ionio.gr & cs@ionio.gr
 • website: http://di.ionio.gr/mschealth/

Screenshot_3

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic