ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»

Το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βάση το Φ.Ε.Κ. 2429/26.06.2018 τ.Β’, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) με ομώνυμο τίτλο μετά από φοίτηση 4 εξαμήνων (120 ECTS) με ανώτατο όριο τα  8 εξάμηνα.

Το ΠΜΣ έχει 2 κατευθύνσεις :

  • την Ηλεκτρονική και
  • τις Τηλεπικοινωνίες

Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο με βάση τις σημερινές τάσεις της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τις διαγραφόμενες συνθήκες απασχόλησης των εξειδικευμένων αποφοίτων του.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα κορμού (42 ECTS), 5 μαθήματα κατεύθυνσης (42 ECTS), 1 μάθημα επιλογής (6 ECTS) και διπλωματική εργασία (30 ECTS)

 

Υποδομή

Χρησιμοποιείται όλη η υπάρχουσα υποδομή του Τμ. Φυσικής ΑΠΘ και ειδικά του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας 25 θέσεων, νησίδα Η/Υ 14 θέσεων εργασίας και 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πειραματικών ασκήσεων.

 

Δίδακτρα και οικονομική ενίσχυση

Το ΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα.

Ένας αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών συμμετέχει στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών.

 

Απόφοιτοι – Επαγγελματική Απασχόληση

Στη διάρκεια των 53 ετών λειτουργίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 820 Ηλεκτρονικοί Φυσικοί  (Ραδιοηλεκτρολόγοι) οι οποίοι έχουν καλύψει θέσεις σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και θέσεις σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα με πλήρη αναγνώριση των γνώσεων που απέκτησαν στο ΠΜΣ.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α..

Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής έχουν μέσο όρο επαγγελματικής αποκατάστασης 6 μήνες

 

Εισαγωγή στο ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)

Μέγιστος Αριθμός εισακτέων: 20

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι αιτήσεις πτυχιούχων άλλων συναφών Τμημάτων γίνονται δεκτές κατόπιν επί πλέον ειδικών εξετάσεων όπως αυτές εξειδικεύονται στην ετήσια πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

Κριτήρια επιλογής: Βαθμός πτυχίου, χρονική διάρκεια φοίτησης, βαθμός προπτυχιακών υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής σχετικών με το ΠΜΣ, Πτυχιακή εργασία σχετική με το ΠΜΣ, άλλα προσόντα (δημοσιεύσεις, εργασίες, ερευνητική εμπειρία, δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας), συνέντευξη.

Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πιστοποιείται με εξέταση ή κατοχή πιστοποιητικού, τουλάχιστον επιπέδου Β2,  από επίσημους φορείς (αναγνωρισμένους από το ΑΣΕΠ).

Γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

Περίοδος αιτήσεων: 27 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου 2018

 

Επικοινωνία

Πληροφορίες                                                  

Τηλ      +30 2310 998430

Fax       +30 2310 998069                               

Γραμματεία

Τηλ      +30 2310 998550

Fax       +30 2310 998122

Διεύθυνση

ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 541 24, Θεσσαλονίκη

E-mail: elecom@physics.auth.gr

web: elecom.physics.auth.gr

facebook: elecom.auth

Attachments

  1. Προκήρυξη.pdf 9/5/2018 11:20:12 PM
  2. Υποβολή_Υποψηφιότητας.pdf 9/5/2018 11:20:12 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic