ΔΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"

Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Αντικείμενο  

Το προαναφερόμενο Διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.                                                        

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα.

Οι διαλέξεις γίνονται κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00, ενώ η δομή του προγράμματος είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντας να εκπληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: tourpost.teiath.gr

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic