ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα»

Καινοτομικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά & Περιβαλλοντικά Έργα»

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ)

URL: http://mbaenergy.gr

Στην εποχή μας οι διαρκώς και ραγδαία εξελισσόμενες ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις, η πολυπλοκότητα και αναγκαία εξειδίκευση των προτεινομένων λύσεων με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε περιοχής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, οι νέες επενδύσεις σε πεδία βιομηχανικής παραγωγής, περιβαλλοντικά και κυκλικής οικονομίας και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της λεγόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, αλλά και ολοκληρωμένη και σύνθετη γνώση σε όλα τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

 

Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Το ΠΜΣ είναι η υλοποίηση από το ΠΑΔΑ του Όγδοου Κύκλου του του επιτυχημένου ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΦΕΚ 1359/2014, Τεύχος Β).

 

Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν την ολοκληρωμένη γνώση στην ενέργεια, το περιβάλλον καθώς επίσης και τις σύγχρονες παραγωγικές και βιομηχανικές επενδύσεις :

 • την τεχνολογία,
 • την τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
 • τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

 

Επιπλέον βασικό στοιχείο του ΠΜΣ είναι η συνεχής αλληλεπίδραση με επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η ένταξη στο πρόγραμμα της παρακολούθησης εκ μέρους των φοιτητών του, εξειδικευμένων σεμιναρίων προηγμένης τεχνογνωσίας. Στα πέντε χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ οι φοιτητές του είχαν τη δυνατότητα συνεργασίας με τις μεγαλύτερε ελληνικές επιχειρήσεις και παρακολούθησης πάνω από 15 σεμιναρίων προηγμένης τεχνογνωσίας σε θέματα αιχμής στην ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιομηχανία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το προσωπικό του προγράμματος και η ερευνητική του δραστηριότητα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος συγκροτείται από έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες με ειδίκευση και σημαντική εμπειρία σε όλους τους τομείς του προγράμματος.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, διευθύνει από 1991 το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (www.sealab.gr). Από το 2015 είναι Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων. Έχει υπερτριακονταετή εμπειρία σε θέματα Ενέργειας και ανήκει στην εκδοτική ομάδα (Associate Editor) του διεθνούς Περιοδικού Renewable Energy Journal. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 άρθρα σε διεθνή Περιοδικά και 400 άρθρα σε επιστημονικά Συνέδρια. Το έργο του έχει αναγνωριστεί με περισσότερες από 3000 ετεροαναφορές (h=39). Είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής και Κριτής πολλών διεθνών περιοδικών καθώς επίσης και συγγραφέας 6 βιβλίων σχετικών με την Ενέργεια και το Περιβάλλον και επιπλέον Εκδότης 2 βιβλίων για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία ως επιστημονικός υπεύθυνος και συμμετέχων σε μεγάλο αριθμό διεθνών και εθνικών προγραμμάτων.

 

Η Διευθύντρια του Προγράμματος Καθηγήτρια Αιμιλία Μ. Κονδύλη, Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, με MSc και Διδακτορικό από το Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Μ. Βρετανία)  έχει ως πεδία εξειδίκευσης την ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογή εργαλείων αριστοποίησης σε προβλήματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οργάνωσης και προγραμματισμού παραγωγής. Έχει σημαντική βιομηχανική και μελετητική επαγγελματική εμπειρία. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη ή/και μέλος της ερευνητικής ομάδας. Επίσης έχει σημαντικό ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με πολύ μεγάλη αναγνώριση (citations), καθώς επίσης και συγγραφικό έργο, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδόσεις.

 

Παράλληλα το προσωπικό του Προγράμματος, ανάμεσα σε πολλά έργα που υλοποιεί (www.sealab.gr), με την υποστήριξη των βιομηχανικών φορέων (Schletter, EUROSOL, ELFON and, EnerSys και ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία, να αναπτύξει και να κατασκευάσει τον πρώτο αμιγώς Δημόσιο αυτόνομο ηλιακό σταθμό φόρτισης στη χώρα, "CARPORT", με δυνατότητα καταγραφής όλων των ενεργειακών δεδομένων, υποστηρίζοντας την Ελληνική προσπάθεια για εξέλιξη και ενίσχυση των υποδομών στο χώρο της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αρχιμήδης ΙΙ και ΙΙΙ, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί πειραματικά Μονάδα Αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ και έχει υλοποιήσει μελέτη - εγκατάσταση μονάδας παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ. Τέλος, το προσωπικό του Προγράμματος ηγείται επιστημονικής ομάδας 13 φορέων και συντονίζει το Ευρωπαϊκό και διπλά βραβευμένο Πρόγραμμα, "TILOS - Technology Innovation for the Local Scale, Optimum Integration of Battery Energy Storage" (http://www.tiloshorizon.eu) για την ενεργειακή αυτονόμηση του νησιού της Τήλου, εξασφαλίζοντας συνολική χρηματοδότηση 15 εκατ. Ευρώ από το Πρόγραμμα Horizon 2020.

 

Τέλος, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» έχει οδηγήσει -μέσω των διπλωματικών εργασιών των διακριθέντων φοιτητών του- σε δημοσίευση σημαντικού αριθμού επιστημονικών - ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το ΠΜΣ «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» είναι σχεδιασμένο με τον πλέον καινοτομικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τεχνικών / τεχνολογικών, οικονομικών, νομικών και επιχειρηματικών γενικότερα θεμάτων που αντιμετωπίζονται στα δυναμικά και ολοένα εξελισσόμενα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής. Προετοιμάζει τους αποφοίτους του, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής για να ανταποκριθούν σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες αλλά και επιπλέον αυτών, να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από την ανάδειξη, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού, των σημαντικών αυτών πεδίων και δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιστημονική / επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών και βιομηχανικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
 • Εργαζόμενους - στελέχη της αγοράς από τα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανικής παραγωγής που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Η φοίτηση:

Το ΠΜΣ είναι μερικής φοίτησης (part - time), με τυπική διάρκεια φοίτησης τα δύο έτη. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2) ενώ εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων γίνονται στην εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Προς διευκόλυνση των εργασζομένων φοιτητών, τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Υποτροφίες - Δίδακτρα:

Στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής και συνεργασίας του ΠΜΣ με επιχειρήσεις προς όφελος των φοιτητών και του προγράμματος γίνονται συνεχείς προσπάθειες εξεύρεσης οικονομικής υποστήριξης, ώστε οι άριστες επιδόσεις των φοιτητών μας να επιβραβεύονται με διακρίσεις και υποτροφίες.

Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμματος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το προσωπικό των Εργαστηρίων Ενέργειας και Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, αντλώντας επιπλέον γνώσεις και συμμετέχοντας στο μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται.

Εγγραφή στο πρόγραμμα - Δικαιολογητικά:

Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 • Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
 • Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Βεβαιώσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

 

Πληροφορίες:

Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα: mbaenergy.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 5381493, 210 5381020, φαξ: 210 5381493, 210 5381467 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 με 17:00 και Σάββατο, 9:00 με 14:00)

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον Όγδοο Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως 18 Σεπτεμβρίου 2018

Ε-mail: registrations@mbaenergy.gr, r.vardaki@puas.gr

Υπεύθυνοι Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης, Δρ Αιμ. Μ. Κονδύλη

Συνοδευτικ...

Επίσκεψη στα ΕΛΠΕ, Οκτώβριος 2015

 

Συνοδευτικ...

Aπονομή πτυχίων, Δεκέμβριος 2016

 

Συνοδευτικ...

Επίσκεψη στην ΕΛΒΑΛ, Δεκέμβριος 2016

 

Συνοδευτικ...

Επίσκεψη στoν υβριδικό σταθμό Ν. Τήλου, Ιούνιος 2018

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic