ΠΜΣ «Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση»

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση - Master in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning».

εφεδ


Αντικείμενο του προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι η μελέτη και η προαγωγή στο χώρο της θεατρολογίας της τεχνογνωσίας της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και των Παραστατικών Τεχνών καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και των
εφαρμογών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών Τεχνών ως μεθοδολογία μάθησης/διδασκαλίας και ως μορφή τέχνης στο χώρο της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Οι απόφοιτοι εκτός από ερευνητές γίνονται δημιουργοί-εμψυχωτές. Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα τους και αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Διεξάγουν έρευνες για ενδιαφέροντα θέματα και πρόσωπα , συγγράφουν παραμύθια, αφηγούνται σε εκδηλώσεις που οργανώνουν, ετοιμάζουν σύντομα ντοκιμαντέρ, παραστάσεις κουκλοθεάτρου, κα εφαρμόζουν θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα σε διάφορους κοινωνικούς χώρους όπως, μουσεία, ΚΑΠΗ, νοσοκομεία, φυλακές κ.α.

 

Χώρος 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο και σε άλλους πολιτιστικούς χώρου του Ναυπλίου και Αργολίδας γενικότερα.

φεφσ

Δίδακτρα

Τα καταβαλλόμενα δίδακτρα για το πρόγραμμα εκ μέρους κάθε σπουδαστή καθορίζονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή ανά εξάμηνο ήταν 1000 ευρώ (συνολικά 3.000ευρώ).


Διάρκεια

Συνολικά το Μεταπτυχιακό διαρκεί 3 εξάμηνα. Στα δύο πρώτα η φοίτηση είναι υποχρεωτική με δεκτές απουσίες 20% σε κάθε μάθημα. Κατά το τρίτο εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί τη μεταπτυχιακή του εργασία με έναν επόπτη μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου και δύο συν- επιβλέποντες.

χςχ

Υποψήφιοι

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού μας δεν ζητείται καμιά συνάφεια αντικειμένου,
αντιθέτως επιδιώκουμε τη διεπιστημονικότητα.

 

Προθεσμίες

Εντός του εαρινού εξαμήνου η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) της Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Μ.Π.Σ. στην οποία αναφέρονται:

  • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
  • Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά
  • να υποβληθούν.

ψσε

Κριτήρια και Διαδικασίες Επιλογής

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου, η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • Συνέντευξη
  • Φάκελος υποψηφίου

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32)

δχς

Φοίτηση

Τα μαθήματα (θεωρητικά και βιωματικά) θα πραγματοποιούνται Σάββατο και Κυριακή (εκτός από το 1ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα). Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στα δύο εξάμηνα με δικαίωμα απουσιών 20% για κάθε μάθημα.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών ο φοιτητής/τρια αναλαμβάνει στο γ΄ εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση μεταπτυχιακή διπλωματικής εργασίας 13.500- 15.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, των παραρτημάτων, των πινάκων κ. ά.

 

Διδακτικό Προσωπικό

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διδάσκουν ορισμένα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν σχετικές ειδικότητες και πολλοί προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, ειδικοί ερευνητές, διακεκριμένοι στο χώρο, καθώς και καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με συναφείς ειδικότητες ή διακεκριμένοι ερευνητές ή διαπρεπείς καλλιτέχνες που δρουν εντός και εκτός Ελλάδας. Αυτό αποτελεί μια καινοτομία του μεταπτυχιακού διότι δίνει τη δυνατότητα για μια πολυδιάστατη διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική προσέγγιση των θεμάτων καθώς και μια επικοινωνία των μεταπτυχιακών με ειδικούς στο χώρο, γεγονός που μπορεί να συντελέσει θετικά στη επαγγελματική τους εξειδίκευση και στην κατάκτηση του ερευνητικού και εργασιακού χώρου.


ΠΜΣ «Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες
στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη, 211 00, ΝΑΥΠΛΙΟ
Τηλ. 27520 96124, Fax. 27520 96128,
Ιστοσελίδα: http://ts.uop.gr/tsdie
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsdie@uop.gr


Σύνδεσμοι:
https://www.facebook.com/metaptyxiakonafplio/ (facebook)
https://www.instagram.com/drama_in_education_uop/ (instagram)
http://theatronion30.blogspot.gr/ (εφημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών)

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic