ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής - MSc Advanced Industrial & Manufacturing Systems»

15ο έτος λειτουργίας | 280 πτυχιούχοι | Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά | Παρουσιάσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια | Θετικές ετήσιες Αξιολογήσεις από το Βρετανικό QAA.
 

Η πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση μηχανικών για τη Μελέτη το Σχεδιασμό και την Παραγωγή Προϊόντων.

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Faculty of Science, Engineering and Computing του Kingston University London, δέχεται αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής – MSc Advanced Industrial and Manufacturing Systems’ .

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να μεταδώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στους Mηχανικούς  για τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και παραγωγής του τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας συνδέοντας την επιστημονική γνώση με τη βιομηχανική παραγωγή.

Παράλληλα, μέσω νέων γνωστικών πεδίων και την ανάλυση ζητημάτων αιχμής στην επιχειρηματικότητα, το Π.Μ.Σ. επιχειρεί να διευρύνει τις διοικητικές ικανότητες των μετατπυχιακών φοιτητών για τη ορθολογική προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών μεθόδων σε θέματα διαχείρησης εταιριών.

Η διδασκαλία του Π.Μ.Σ εμβαθύνει τη μάθηση σε 4 εκτεταμένες θεματικές ενότητες:

  • Προηγμένα Συστήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού κ’ Παραγωγής Προϊόντων με υπολογιστή (Advanced CAD/CAM Systems)
  • Μηχατρονική, Ρομποτική κ’ Συστήματα Αυτοματισμού
  • Υπολογισμός Κατασκευών με πεπερασμένα Στοιχεία (FEM)
  • Διαχείρηση ερευνητικών έργων, Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής σε άμεση συνεργασία με τη βιομηχανία στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο εστιάζοντας στην επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων και την ανάλυση πραγματικών δεδομένων.

 

Όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα.

 

Η συνολική χρονική διάρκεια φοίτησης είναι 24 μήνες σε 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (4*15 = 60 ECTS) συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - ερευνητικό project  (30 ECTS).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και να αποκτήσουν ειδίκευση σε μια από τις παρεχόμενες θεματικές ενότητες του Π.Μ.Σ.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 26/09/2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aims@puas.gr ή εντύπως με τελευταία ημερομηνία παραλαβής 26/09/2018 στη διεύθυνση: Γραμματεία, ΠΜΣ Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατικής, Πανεπιστημιούπολη 2, Κτίριο Γ, Αίθ. Γ034, Πέτρου Ράλλη κ’ Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω, Τηλ. +30 210 538 12 98, +30 213 024 50 50

Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://aims.daidalos.teipir.gr

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν στη Γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης.

MScinAdvancedIndustr...

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου – Καθηγητής

Αρ. Πρωτ. Έγκρισης ΠΜΣ 115617/Ζ1/9-7-2018 --- ΑΔΑ: Ψ4ΝΠ46Μ9ΞΗ-ΚΛ2

Η απόφαση ίδρυσης του προγράμματος έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic