ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη»

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)» με τέσσερις κατευθύνσεις:
1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έλεγχος κλιματικής αλλαγής 
2. Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων 
3. Τεχνολογία και διαχείριση υδατικών πόρων
4. Περιβαλλοντικός/ενεργειακός σχεδιασμός και εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια και οικισμούς.

8

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Γεωπονικών Σχολών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή άλλων σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

6

 

 

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic