ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (MCDA)»

Το ΠΜΣ «MCDA» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί:

α. στη θεμελίωση γνώσης για μοντέλα ή/και εμπειρικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν συνδυαστικά για την επεξεργασία δεδομένων, στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των μαθηματικών, της πληροφορικής και της στατιστικής,

β. στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων διαφόρων τύπων με σύγχρονες αλγοριθμικές - υπολογιστικές τεχνικές,

γ. στη στατιστική και των συνθηκών εφαρμογής της σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με το σωστό, για την κάθε περίσταση, τρόπο,

δ. στην αναπαράσταση, αποθήκευση και παρουσίαση πολύπλοκων δεδομένων,

ε. στην ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ...

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://math.upatras.gr και στον ιστότοπο του προγράμματος.

Το ΠΜΣ «MCDA» δεν έχει κατευθύνσεις και οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων».

ΑΦΙΣΑ(MCDA)2018-2019

Attachments

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(MCDA)-Copy.pdf 9/30/2018 7:55:58 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic