ΠΜΣ «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος».

Έναρξη μαθημάτων: Μάρτιος 2019

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) από:

 • Σχολές Επιστημών Υγείας &, Κτηνιατρική
 • Σχολές Θετικών Επιστημών
 • Σχολές Γεωπονικών Επιστημών, Δασολογίας και Επιστημών Περιβάλλοντος
 • Σχολές Πολυτεχνείου
 • Σχολές Διατροφής, Διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Το ΠΜΣ στοχεύει

 • Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να χρησιμοποιούν σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους στην παρακολούθηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας.
 • Στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας που αποδεικνύεται από τις >70 ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευτεί από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
 • Στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στην βιοτεχνολογία με έμφαση στην προστασία της υγείας, μέσω κατάλληλης διατροφής, και του περιβάλλοντος.
 • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείςοι οποίοι υποστηρίζουν το ΠΜΣ και προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στου φοιτητές του ΠΜΣ για διάστημα 2-4 μηνών   

 

Σήμερα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (Φορείς παρακολούθησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, Εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, Εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, Φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα) καθώς και συνεχίζουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με επιτυχία. Η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο για την ανεύρεση εργασίας ή την εργασιακή τους ανέλιξη

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται  χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο νέο κτήριο του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο Μεζούρλιο, Λάρισα, παραπλεύρως του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα δικαιολογητικά τους:

 1. Έντυπη αίτηση 
 2. Βιογραφικό Σημείωμα  
 3. Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται αποφοίτησή, ή βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης Γλώσσας (Αγγλικών)
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

Ημερομηνία Λήξης Υποψηφιοτήτων: 30 Νοεμβρίου  2018

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ (1.200 € το Α΄ εξάμηνο και 1400 € τα δύο επόμενα)

Εξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του ΠΜΣ http://nutri-environment.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 2410-565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 - 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, fax: 2410-565290. 

 

Ο Διευθυντής  του ΠΜΣ

Δημήτριος Καρπούζας, Αν. Καθηγητής  

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic