ΔΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2019 θα λειτουργήσει ο εικοστός τρίτος (23ος) κύκλος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) έχει ως αντικείμενο - σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα Πληροφοριακά Συστήματα και την ειδίκευση των πτυχιούχων του στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Οικονομία, Κοινωνία, Εκπαίδευση, Οργάνωση, Διοίκηση, Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι συνολικά τρία εξάμηνα (δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για  την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Έναρξη του νέου κύκλου σπουδών: Φεβρουάριος 2019

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2019 (τη σχετική προκήρυξη θα βρείτε στο σύνδεσμο εδώ…)

Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://mis.uom.gr    

 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεύθυνση: Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, TK 546 36, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310-891514

Fax: 2310-891563

Ε-mail: misgrad@uom.gr

Web site: http://mis.uom.gr

Blog: http://misuom.blogspot.gr

Facebook: http://www.facebook.com/misuom

Twitter: @mis_uom

Attachments

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic