ΠΜΣ Χειρουργική του Παχέως Εντέρου - Όρθου | Προκήρυξη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» για το ακαδ. έτος 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «χειρουργική παχέος εντέρου-ορθού» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης και επικαιροποιημένης γνώσης, καθώς και διεξαγωγής έρευνας στο πεδίο της χειρουργικής παθολογίας του παχέος εντέρου και του ορθού, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα αντιμετώπισης των παθήσεων του παχέος εντέρου και του ορθού. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τη χειρουργική παθολογία των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του κατώτερου πεπτικού και τη θεραπεία τους μέσα από το πρίσμα της πολυδύναμης -από άποψη συνεργασίας διαφόρων σχετιζόμενων με αυτές ειδικοτήτων- αντιμετώπισης.

 

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού» είναι:

η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πεδίο αιχμής της σύγχρονης Χειρουργικής, όπως είναι η Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Ορθού

η σε βάθος, διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού

η παροχή των απαραίτητων εφοδίων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από μεριάς των εκπαιδευομένων

η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

 

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα:

1o (Χειμερινό) Εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση – καλοήθεις παθήσεις

2o (Εαρινό) Εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση - κακοήθεις παθήσεις

3o (Χειμερινό) Εξάμηνο: Πρακτική Εξάσκηση και Διπλωματική Εργασία

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Έναρξη κύκλου σπουδών: Σεπτέμβριος 2019

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης.

Στο ΠΜΣ, μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1.Έντυπη αίτηση συμμετοχής (θα τη βρείτε στο site του ΠΜΣ).

2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).

3.Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου  ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Σεπτέμβριος 2019). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης  από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

4.Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

5.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

6.Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

7.Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).

8.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας (επισυνάπτονται στην αίτηση).

 

Υποβολή Αιτήσεων από 01/02/2019-31/03/2019

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) στη γραμματεία του ΠΜΣ και ώρες 10:00-13:00.

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, τ.κ. 41500, Λάρισα

Γραφείο 329Α, 3ος όροφος

Υπόψιν κα Μαρία Κυριτσάκα (Γραμματεία ΠΜΣ)

Τηλέφωνα πληροφοριών: 6946 398313 και 2410 685733

e-mail: markyr@uth.gr

Ιστοχώρος: http://www.med.uth.gr/pmsCRS

fb: Μεταπτυχιακό «Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού»

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

«Χειρουργική Παχέος Εντέρου-Ορθού»

Γεώργιος Τζοβάρας

Καθηγητής Χειρουργικής

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Attachments

  1. ΑφίσαΠΜΣ.jpg 2/18/2019 2:24:41 PM

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic