ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  • Ειδικεύσεις:
  1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

  2. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

 
   
  • Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2019
  • Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα
  • Συνολικό κόστος: 2.800€
  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31 Μαΐου 2019
  • Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών.
  • Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/  και στο 2310-891734.

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

δ /MScAppliedInformatics  

δδ /MScAIUoM   φ

 

 

 

 

 

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic