Θερινό Σχολείο «Σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς, και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές»

*Η προθεσμία για την εγγραφή “EARLY BIRD” στο Θερινό Σχολείο του 2019 παρατείνεται μέχρι τις 19 Μαΐου 2019*

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμα “CURRENT DEVELOPMENTS ON FINANCIAL CRIME, CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING: EUROPEAN AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES”.

Therino2


Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 3-11 Ιουλίου 2019 στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  
την πρόσφατη Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, τον πρόσφατο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επίσης τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα. Επίσης θα  
εξεταστούν διάφορα ζητήματα από τα πεδία της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και δήμευσης, των εξωχώριων εταιριών, της διαφθοράς, κ.λπ.

Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:

  • Prof. Lorena Bachmaier Winter, Complutense University of Madrid, Spain
  • Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal
  • Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission
  • Prof. Thomas Elholm, University of Copenhagen, Denmark
  • Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece
  • Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London, UK
  • Prof. Helmut Satzger, LMU University Munich, Germany


Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: 

https://www.law.auth.gr/el/anti-corruption/summer-school-2019.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων “EARLY BIRD” λήγει στις 19 Μαΐου 2019 και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουνίου 2019.

Περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα
Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
e-mail: anti-corruption@law.auth.gr
Ιστοσελίδα: http://anti-corruption.law.auth.gr

Related

NEWSLETTER

Εγγράψου για να μαθαίνεις πρώτος, τα τελευταία νέα για τις σπουδές σου!

Photos by Freepic